Μαϊ 30 2014

Λειτουργία Δομής Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη

 

Macedonia-Thrace 2   TRIGGER logo small

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "TRIGGER" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ" 2007-2013

Στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, Διοικητήτριο, γρ. 206 ξεκίνησε και επίσημα η λειτουργία της κεντρικής δομής Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας νέων επιστημόνων και δυνητικών νέων επιχειρηματιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "TransnationalInitiativeforGuidanceofGraduatedandEntrepreneurship - Η Διακρατική Πρωτοβουλία για την Παροχή Καθοδήγησης Αποφοίτων και Επιχειρηματικότητα, με ακρωνύμιο TRIGGER. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία" 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και 15% από εθνικούς πόρους. Επίσημη ημερομηνία λήξης του έργου είναι η 14/8/2015.

Στόχος της λειτουργίας της κεντρικής δομής στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους, η καθοδήγηση και η παροχή πληροφόρησης σχετικά με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (start-ups), η ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για την ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η ενημέρωση των ωφελουμένων για επιδοτήσεις και νέες θέσεις εργασίας κα. Αντίστοιχες δομές έχουν στελεχωθεί και λειτουργούν και Περιφερειακά, στα Επιμελητήρια Σερρών, Δράμας και Αλεξανδρούπολης.

Μέσω της καθημερινής επαφής με νέους επιστήμονες, η δομή στοχεύει να αποτελέσει τον πάροχο ενός δικτύου ανθρώπινου δυναμικού, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και των νέων επιστημόνων που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.

Η κεντρική δομή φιλοξενείται στους χώρους του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, στο γραφείο 206 και λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 έως 16:00. Πληροφορίες: 2310 379180. Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κ. Α. Αρχοντής, κα Π. Μπαμπαλιάρη. E-mail: info.trigger@mathra.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Innovation 2014