Σεπ 30 2015

Απολογιστικό δελτίο τύπου εκδήλωσης του ΙΑΤΑΠ στην Αλεξανδρούπολη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοιχτό Επιχειρηματικό Εργαστήριο (Open Lab) με θέμα: «Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέσο επιχειρηματικής ανάπτυξης στην εποχή της οικονομικής κρίσης» διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρώπινων Πόρων (ΙΑΤΑΠ),την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, στις 17:30, στην αίθουσα Δημόκριτος του Alexander Beach Hotel & Convention Center στην Αλεξανδρούπολη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργουTRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” με ακρωνύμιο “TRIGGER, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Την εκδήλωσε άνοιξε η κα Μαριλίζ Κοκορότσικου, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ανέφερε ότι σκοπός της εκδήλωσης είναι να ακουστούν απόψεις και να γίνει μια εποικοδομητική συζήτηση για τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τα κίνητρα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με εργαλείο την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Τόνισε στη συνέχεια ότι η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κερδίζει συνεχώς έδαφος καθώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι οργανισμοί και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και διεθνώς δίνουν έμφαση στο κοινωνικό τους προφίλ και επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση πρακτικών ΕΚΕ στην λειτουργία τους.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Δρ. Εύη Ματθαιοπούλου, Λέκτορας του International Faculty of the University of Sheffield η οποία αναφέρθηκε στην εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της επιχειρηματικότητας στη βάση: οικονομία – περιβάλλον – κοινωνία. Αναφέρθηκε επίσης στα κίνητρα και στα επιχειρηματικά οφέλη, στις κορυφαίες τάσεις ΕΚΕ για το 2015 και σε καλές πρακτικές ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Δρ. Ματθαιοπούλου έκλεισε την εισήγησή της με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) & Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) για την ΕΚΕ στην Ελλάδα σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη ΕΚΕ εταιρειών ετησίως ανέρχεται στα 55εκ. ευρώ, με τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ενσωμάτωση πρακτικών ΕΚΕ να πηγάζουν από τη λειτουργία, την πολιτική, και την γενικότερη κατάσταση της εταιρείας.

Ακολούθησε η εισήγηση της κας Petya Dimitrova, Γενική Διευθύντρια της Abions Agencyστην Βουλγαρία η οποία αναφέρθηκε εκτενώς σε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων της Βουλγαρίας που επενδύουν στην εταιρική κοινωνική ευθύνη: η TNT Bulgaria (η μοναδική εταιρεία η οποία κατέχει πιστοποιητικό SA 8000 - Διεθνές Πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης), η TELUS(η οποία επενδύει επί τρία συναπτά έτη, περισσότερα από 80.000 λέβα για την επισκευή του σχολείου για τυφλά παιδιά “Louis Braille” στη Σόφια, η Telenor Group (συμμετείχε στο πρόγραμμα “Open Mind” για την επαγγελματική ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, η εταιρεία Ζαγκόρκα (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο VUZF και άλλες επιχειρήσεις παρέχουν από κοινού μια πλήρη υποτροφία για μεταπτυχιακό στη διαφήμιση), η εταιρία Ecopack Βουλγαρίας (ξεκίνησε μεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού, με στόχο να προωθήσει την έννοια της χωριστής συλλογής απορριμμάτων).

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Δημοσθένης Δούκας, Οικονομολόγος, MSc Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο οποίος έκανε μια ιστορική αναδρομή της ΕΚΕ (από την κλασική εποχή έως σήμερα). Αναφέρθηκε επίσης στις έννοιες της ΕΚΕ αλλά και στα χαρακτηριστικά της χορηγίας καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πολιτιστική χορηγία και συγκεκριμένα στον Ν. 3525/07 σύμφωνα με τον οποίο η πολιτιστική χορηγία αποτελεί ένα είδος κοινωνικής ανταπόδοσης του χορηγού προς την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται και ως εκ τούτου βελτιώνει τη δημόσια εικόνα του. Τέλος ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στο εννοιολογικό πλαίσιο της ΕΚΕ και σε συναφείς έννοιες με την ΕΚΕ (η έννοια των “ενδιαφερόμενων μερών” ή “συμμετεχόντων” ή stakeholders, η έννοια της επιχειρηματικής ηθικής, η έννοια της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης).

Τέλος, ο κ. Λεωνίδας Σκερλετόπουλος AC, Certified Business Coach, Marketerαναφέρθηκε στον νέο οργανισμό και στη δημιουργία κοινής αξίας. Στην εισαγωγή του μίλησε για την επιχειρηματικότητα, τις παγκόσμιες τοποθετήσεις και τάσεις, και τις ΜΜΕ στην Ελλάδα όπου ο αριθμός των μεγάλων επιχειρήσεων είναι στο ½ του μέσου όρου της Ευρώπης & προσφέρουν μόνο το 15% της απασχόλησης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Στρατηγική για την Ευρώπη 2020 σύμφωνα με την οποία η κοινωνική καινοτομία είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς μια δυναμική, επιχειρηματική και καινοτόμο Ευρώπη. Τέλος έγινε εκτενής αναφορά στον νέο οργανισμό και στην αξιολόγηση του στη βάση τριών μεταβλητών: άνθρωποι – κέρδος – περιβάλλον (η προσέγγιση του Triple Bottom Line).

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και κλιμάκιο με τους εταίρους και ωφελούμενους του έργου TRIGGER από την Βουλγαρία δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών με τους ωφελούμενους του έργου στην Ελλάδα και την ευκαιρία να συζητηθούν πρακτικά ζητήματα που θα δώσουν ώθηση στην απασχόληση.

Λίγα λόγια για το έργο «TRIGGER»:

Το έργο «ΤRIGGER» αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 200 νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο στοχεύει πρωτίστως στην αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού σε Ελλάδα και Βουλγαρία, μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και τις γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.thetrigger.eu ή επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Τεχνολογίας και Ανθρώπινων Πόρων (ΙΑΤΑΠ):

Κ. Παλαιολόγου & Θέμιδος 2, 66100, Δράμα

Τηλ. 25210 55434 – Fαx: 25210 55435

Email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Site: http://www.iatap.gr