Ιουλ 28 2015

Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Απασχόληση & την Επιχειρηματικότητα

 Good Practices Guide

Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Απασχόληση & την Επιχειρηματικότητα

Work Package 3: Diagnosis of the area and project design

D_3.1.1.i

D_3.1.1.ii

D_3.1.1.iii

Analysis of the Occupations and  Business Activities in Separate Cross Border Areas and Opportunities for Startinig New Business, Market Trends

Del.3.1.2.i

Del.3.1.2.ii

Del.3.1.2.iii