Δεκ 19 2014

Λειτουργία Πλατφόρμας Ψηφιακών Εργαλείων Trigger Toolbox

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TRIGGER TOOLBOX ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "TRIGGER" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ" 2007-2013

Στο πλαίσιο του έργου «Διακρατική Πρωτοβουλία για την Παροχή Καθοδήγησης Αποφοίτων και Επιχειρηματικότητα – Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship» με ακρωνύμιο «TRIGGER» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα ψηφιακών εργαλείων TRIGGER TOOLBOX.

Η εργαλειοθήκη, η οποία είναι δωρεάν προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://thetrigger-toolbox.eu, αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρονικών εργαλείων τα οποία παρέχουν, με κατανοητό και εύκολο στη χρήση τρόπο, τη δυνατότητα στον χρήστη:

  • να δημιουργήσει το δικό του Επιχειρηματικό Πλάνο, Σχέδιο Μάρκετινγκ, Πλάνο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
  • να εκπαιδευτεί σε βασικές αρχές επιχειρηματικότητας και σε αντικείμενα που αφορούν σε όλο τον κύκλο ζωής μιας startup (από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την παρουσίαση σε δυνητικούς επενδυτές και αναζήτηση χρηματοδότησης)
  • να έχει πρόσβαση σε ένα σύστημα διαχείρισης εργασιών και διαμοιρασμού εγγράφων
  • να συναναστρέφεται με άλλους επιχειρηματίες / startupers επιτρέποντας τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού δικτύου μέσω του οποίου θα μπορεί να αναζητήσει επαφές και να επεκτείνει το επαγγελματικό δίκτυο επαφών του.
  • να καθοδηγείται και να επικοινωνεί με εξειδικευμένα στελέχη (υπηρεσίες mentoring)

Απώτερος στόχος είναι το TRIGGER TOOLBOX να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για οποιονδήποτε επιθυμεί να δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση. Ένας απλός χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στην πλατφόρμα και να ενημερωθεί για τις δυνατότητες και τα οφέλη που παρέχει το κάθε εργαλείο. Για να χρησιμοποιήσει κανείς τα εργαλεία θα πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα (δημιουργία λογαριασμού με όνομα και συνθηματικό) ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο (signin) που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).