Νοε 18 2014

Ανακοίνωση έναρξης β' φάσης προ-θερμοκοιτίδας

 

PP2 sepvelogoTRIGGER logo small GR-BU Logl

 

Στο πλαίσιο του έργου «Διακρατική Πρωτοβουλία για την Παροχή Καθοδήγησης Αποφοίτων και Επιχειρηματικότητα – Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship» με ακρωνύμιο «TRIGGER» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» ξεκίνησε τη Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 η λειτουργία της β’ φάσης της προ-θερμοκοιτίδας Νέων Επιστημόνων στην Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ).

Κατά τη λειτουργία της β’ φάσης της προ – θερμοκοιτίδας, διάρκειας έξι (6) μηνών, έξι (6) ωφελούμενοι (preincubatees) - από τους 25 που φιλοξενήθηκαν στην α’ φάση λειτουργίας της προ-θερμοκοιτίδας - θα έχουν την δυνατότητα να εξελίξουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να αναπτύξουν περαιτέρω το επιχειρηματικό τους σχέδιο στη βάση ενός ολοκληρωμένου και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η επιλογή των έξι (6) ωφελουμένων πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της παρουσίασης και αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων / ιδεών (αξιολόγηση τελικής παρουσίασης, συνολικής προσπάθειας, προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης στο επόμενο 6μηνο και ωριμότητα ομάδας,) από εκπροσώπους των ελλήνων εταίρων του έργου TRIGGER (ΥΜΑΘ - ΣΕΠΒΕ – ΣΕΒΕ – ΙΑΤΑΠ – ΚΕΠΑ), εκπροσώπους της Αναδόχου Ένωσης Εταιριών (ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. – EUROACTION A.E. – i4G S.A.) και τους 25 ωφελούμενους που φιλοξενήθηκαν στην α’ φάση λειτουργίας της προ-θερμοκοιτίδας TRIGGER.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιος Ορφανός ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη / αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα έχει τις απαραίτητες ικανότητες να βοηθήσει την οικονομία, σε ανταγωνιστικό επίπεδο, με υποστηρικτικές δράσεις όπως βραχυπρόθεσμα προγράμματα εκπαίδευσης, φιλοξενία σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (προ-θερμοικοιτίδα TRIGGER) και υποστήριξη με υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής προκειμένου να αποκτήσουν οι νέοι τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας.

O Πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ κος Θεόφιλος Μυλωνάς στον χαιρετισμό του τόνισε ότι ο Σύνδεσμος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη νέα επιχειρηματικότητα και είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο το γεγονός ότι μέσω του έργου δίνεται η δυνατότητα σε νέους με καινοτόμες ιδέες, να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους με μέντορες τις αξιόλογες εταιρίες μέλη του Συνδέσμου, οι οποίες διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία.

Η β’ φάση της προ-θερμοκοιτίδας φιλοξενείται στους χώρους της Θερμοκοιτίδας i4G οι οποίες βρίσκονται στο κτιριακό συγκρότημα του ομίλου ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, στην περιοχή Πυλαίας. Η β’ φάση της προ-θερμοκοιτίδας διαρκεί από 18/11/2014 έως 17/5/2015 καθημερινά από 09:00 – 17:00. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Βουλγαρίας.