×

Ειδοποίηση

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Ιουλ 30 2014

Δελτίο Τύπου ΙΑΤΑΠ

 

 

 400dpiLogo

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα πέντε διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια και μονοήμερα εργαστήρια στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ανθρώπινων Πόρων(ΙΑΤΑΠ).

Τα σεμινάρια είχαν ως στόχο την καθοδήγηση νέων επιστημόνων στην επιχειρηματικότητα, την εξειδίκευση των γνώσεων των συμμετεχόντων και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων, με σκοπό είτε την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας είτε την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα απευθύνονταν κυρίως σε νέους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατοίκους των επιλέξιμων περιοχών του Προγράμματος των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,. Μετά το πέρας του προγράμματος χορηγήθηκε στους εκπαιδευόμενους η βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Διακρατική Πρωτοβουλία για την παροχή καθοδήγησης αποφοίτων και επιχειρηματικότητα - Trigger» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και Βουλγαρίας.

 {gallery}/Deltia_Typou/DeltioTypouIATAP{/gallery}