Σεπ 12 2014

Ανακοίνωση λειτουργίας Προθερμοκοιτίδας

 

PP2 sepvelogoTRIGGER logo small

Στο πλαίσιο του έργου «Διακρατική Πρωτοβουλία για την Παροχή Καθοδήγησης Αποφοίτων και Επιχειρηματικότητα – Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship» με ακρωνύμιο «TRIGGER» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014 και επίσημα η λειτουργία της προ-θερμοκοιτίδας Νέων Επιστημόνων στην Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και η προ-θερμοκοιτίδα θα λειτουργεί καθημερινά από 09:00 – 20:00 από 1/9/2014 έως 31/10/2014.

Κατά την λειτουργία της προ-θερμοκοιτίδας, οι ωφελούμενοι φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου και λαμβάνουν εξειδικευμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη στην ανάπτυξη των ατομικών τους δεξιοτήτων και των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, της ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων αλλά και την ενθάρρυνση και παρακίνηση τους, γενικότερα, επιχειρείται η πραγματοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Η προ-θερμοκοιτίδα φιλοξενείται στους χώρους της Θερμοκοιτίδας i4G οι οποίες βρίσκονται στο κτιριακό συγκρότημα του ομίλου ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, στην περιοχή Πυλαίας. Το πρόγραμμα της προ-θερμοκοίτησης διαρκεί από 1/9/2014 έως 31/10/2014 καθημερινά από 09:00 – 20:00.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Βουλγαρίας.