Επικοινωνία με τους φορείς

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Όνομα Τηλέφωνο Περιοχή Κατάσταση Χώρα
Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης (Υ.ΜΑ.Θ.) +30 2310 379295
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Β.Ε.) +30 2310 365130
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) +30 2310 535333
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Τεχνολογίας & Ανθρωπίνων Πόρων (I.A.T.A.Π.) +30 25210 55434
Bulgarian Industrial Association (B.I.A.) +359 2 932 09 59
Bulgarian Management Association (B.M.A.) +359 2 932 09 59
Republic of Bulgaria Ministry of Economy and Energy (M.E.E.) +359 2 940 7296
Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) +30 2310 480000