Регионът на приложение на програмата е изправен пред сериозни предизвикателства по отношение на осигуряването на неговата конкурентоспособност и повишаване на качеството на човешкия капитал. Проблемите са свързани със значителния брой неквалифицирани човешки ресурси, застаряващо население, високи нива на безработица, особено сред младите хора и жените, както и сериозни дисбаланси при населението между свръхнаселените центрове и, по-слабо населените периферни райони. Повечето от предприятията, извършващи дейност в областта на трансграничното сътрудничество, са малки или много малки и показват забавяне при усвояването на нови технологии и рационализирането на производствения им капацитет. От друга страна, в региона има редица престижни академични и научноизследователски институции и свободен и безпрепятствен достъп за всички хора до всички нива на образование.

За проекта

Често задавани въпроси

FAQ